Christian Genersich késmárki kereskedő 1728-1797_corr