Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Emléktáblát kapott gróf Széchenyi István Pozsonyban

2017.04.11

Emléktáblát kapott gróf Széchenyi István Pozsonyban2017. április 10., hétfő 17:03 | Hírek.sk | Forrás: Hírek.sk, - molnár - | Fotó: MTI

http://www.hirek.sk/itthon/20170410154231/Emlektablat-kapott-grof-Szechenyi-Istvan-Pozsonyban.html

 

Emléktáblát kapott gróf Széchenyi István Pozsonyban

2017. április 10., hétfő 17:03 | Hírek.sk | Forrás: Hírek.sk, - molnár - | Fotó: MTI

POZSONY. Egy húszéves törekvés teljesült be, amikor április 10-én leleplezték gróf Széchenyi István emléktábláját a Pozsonyi Casino Kapucinus utcai székházának falán. Széchenyi szellemi örökségét ápoló magyarországi civil szervezetek adományából, a Pozsonyi Magyar Nagykövetség és a Magyar Kulturális Intézet támogatásával készült el az emléktábla. Széchenyi István emléktáblája Pozsonyban az első olyan emléktábla a rendszerváltás óta, amely magyar történelmi személyiség nevét örökíti meg.

 

A Széchenyi Társaság, a Széchenyi Kör és a Széchenyi Alapítvány már két évtizede célul tűzte ki, hogy Széchenyi Istvánnak emléktáblát állítson abban a városban, amely ezer szállal kötődik a gróf életéhez. Az elmúlt húsz évben azonban többször akadály gördült az emléktábla felavatása elé. Tavaly fordulat állt be az ügyben. Akkor a civil kezdeményezés mellé a magyar nagykövetség és a Magyar Kulturális Intézet mellett odaállt a Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémia is, s így közös akaratból a kezdeményezés konkrét formát ölthetett, s a Kapucinus utcai épületre felkerülhetett a kétnyelvű tábla, az ingatlan tulajdonosának, Frideczky Jánosnak is a nem kis támogatásával.

Az emléktábla-avatáson a népes magyarországi küldöttség mellett jelen voltak a pozsonyi és Pozsony környéki magyar közélet képviselői is. A táblaavatást egy rövid előadássorozat előzte meg, amelynek házigazdája dr. Molnár Imre, a Magyar Kulturális Intézet igazgatója elmondta, jóvátétel ez az ősöknek és az utókornak egyaránt, hiszen az emléktáblának otthont adó Pozsonyi Casino épülete egykoron a pozsonyi szellemi élet egyik központja volt, s jelenlegi tulajdonosának, Frideczky Jánosnak a dédapja éppen Széchenyi ösztönzésére hozta létre a reformkorban a városban az első kaszinót.

Pelyach István, a Szegedi Tudományegyetem történésze előadásában Széchenyi István grófról mint a teremtő, alkotó erőről beszélt. Széchenyi korának egyik legnagyobb gondolkodója volt, aki felismerte azokat a célokat, amelyek a nemzet felemelkedéséhez és fejlődéséhez kellettek, s mindehhez rendelkezett teremtő erővel is.  Minden erejével azt támogatta, hogy létrejöjjön a nemzet szellemi központja, egy kritikai közvélemény, amely a konkrét terveket képes meghatározni és kivitelezni, amely egyszerre tud a múlt, a jelen és a jövő elvárásainak megfelelni. Széchenyi teremtő erejének számtalan példája van, s több éppen Pozsonyhoz fűzte. Nemzetben gondolkodott, de elfogadta más népek létét és törekvéseit is. Hazaszeretet és nemzetteremtés – ez a két eszmeiség határozta meg minden lépését – mondta Pelyach, hozzátéve, munkásságának legfontosabb rúgója a hazaszeretet volt. Céltudatosság, munkabírás, előrelátás és gyors cselekvés – összegezte a Széchenyit jellemző tulajdonságokat a történész, aki szerint a Széchenyi életműnek 1848 tavaszán volt a beteljesedése.

 

Morovics Miroslav Tibor, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa az akadémia és a tudományos élet jellemzőit vázolta Széchenyi korában. A reformkorban óriási fejlődésnek indult a tudományosság, amelynek addig nem voltak műhelyei. A lendületet itt is Széchenyi István adta meg, amikor Pozsonyban, 1825-ben elmondta nagyhatású beszédét, s felajánlotta az akadémia létrehozására egyéves jövedelmét. Ezzel megteremtődtek a tudományosságnak az intézményi keretei, amely első fázisában az anyanyelv fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, később azonban tevékenysége átfogó lett. Morovics szerint ez a reformkor egyik legnagyobb hatású döntése volt, amely nemcsak a magyar nemzet számára hozott áttörést, de lehetőséget jelentett a többi nemzetiségnek is, hiszen megindultak a nemzetiségi mozgalmak.

Kevesen ismerik Pozsony történelmét olyan alapossággal, mint Brogyányi Mihály helytörténész, idegenvezető, aki a Széchenyi emlékhelyekről tartott előadást. A Pozsonyi Casino épülete és a Magyar Királyi Kamara – a mai egyetemi könyvtár – épülete, amely akkor az országgyűlés alsó táblájának adott otthont, azok a helyek, ahol a gróf nagyon gyakran megfordult, de ugyanolyan otthonosan mozgott a legtöbb főúri palotában is. Pozsonyi tartózkodásakor a mai főtéren található Jeszenák-házban szállt meg, amely ittlétekor szellemi központként működött. A Séta téren gyakran megfordult az Erdődy-palotában, ahogy a Ventúr utcai Zichy-palotában is, ahol beleszeretett Zichy gróf nejébe, akit később a gróf halála után feleségül is vett. A Prímáspalota tükörtermében – mely máig változatlanul megmaradt, megőrizve régi pompáját – nevezte ki V. Ferdinánd a Batthyányi-kormányt, amelyben Széchenyi a közlekedési tárcáért felelt. Halála után diákok és tisztelői a Zerge-hegyen állítottak emlékének táblát, s a hegyet el is nevezték Széchenyi magaslatnak. Más emléktábla nem őrzi Széchenyi emlékét a városban. Most azonban ismét eljött az idő, hogy Széchenyi megérkezzék Pozsonyba, a városba, amit annyira szeretett – zárta gondolatait Brogyányi Mihály.

Az emléktábla leleplezése előtt Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára mondott beszédet. Megható és felemelő részese lenni annak, hogy egy húszéves vágy valósággá vált – fogalmazott Rubovszky András, köszönetet mondva mindenkinek, aki az ügyben tett. Mint mondta, ez nem csupán emlékezés Széchenyire, de üzenetet is hordoz. A polgári erények tiszteletét, az adott szó becsületét, a kiművelt emberfők fontosságát, az istenhit alapigazságát – mindazt, amit Széchenyi képviselt. Széchenyi nemcsak értéket képviselt, de mérték is, ő a fejlődésnek a mértékegysége – hangsúlyozta a Széchenyi Társaság főtitkára, rámutatva a polgári együttműködés fontosságára is, amelyben az itt élőknek, magyaroknak, szlovákoknak meg kell találniuk az egymáshoz vezető utat.

 

Az emléktáblát Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete és Rubovszky András leplezte le, s ezután a magyarországi vendégszervezetek, valamint a hazai kulturális, politikai és civil szervezetek elhelyezték a koszorúikat.

Széchenyi István emléktáblája az első, amelyet magyar történelmi személyiség kapott Pozsonyban a rendszerváltás óta.

Dr. Molnár Imre szerint ez egy új korszak nyitánya, amelyben magyarok és szlovákok felfedezik, hogy "vannak közös értékeink, amelyek összekötnek bennünket, vannak történelmi személyiségeink, akik ugyanúgy szolgálták mindkét nemzet érdekeit, és ezek között első a sorban Széchenyi István".