Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kárpátnémet Egyesület Késmárkon - KNS Keľmarok

2010.09.30

A Kárpátnémet Egyesület helyi csoportjának tevékenysége Késmárkon 

A Kárpátnémet Egyesületet Szlovákiában 1990. szeptember 30-án Medzevben alapították. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. 

A Kárpátnémet Egyesület a Szlovák Köztársaság állampolgárainak társadalmi és kulturális civil egyesülete, olyan állampolgároké, akik német nemzetiségűek, német származásúak vagy anyanyelvük a német, illetve olyan állampolgároké akik szimpatizálnak a szlovákiai német kisebbséggel és a kultúrájukkal.

 

KNE-nek kb. 5000 tagja van 32 helyi csoportban, melyek történelmi, területi megoszlásban 5 régióba vannak egyesítve: Pozsony, Haierland, Felső Szepes, Alsó Szepes, Bodwatal.

Az egyesület helyi csoportjaiban sok az aktív énekkar, tánccsoport, akik évszázadokon át őrzik a régi német kultúrát és a hagyományos német népi művészetet.

A revitalizáció és a német kultúra megújítása az oktatás területén és az egyes régiókban való un. Találkozóházak (=Közösségi házak) közvetítésével jönnek létre. Ezekben a Találkozóházakban különböző találkozások, helyi csoportok, régiók ülései, ének- és tánccsoportok felkészülései és fellépései valósulnak meg. A Találkozóházakat kihasználják a hazi és a külföldi barátok, vendégek és szimpatizánsok fogadására is.

Kép

Foto:1

 

 

A Kárpátnémet Egyesület legjelentősebb kulturális programja Szlovákiában a hagyományos Kultúra és kölcsönösség ünnepe, melyet minden évben június végén július elején rendeznek meg Kézsmárkon, ahol nem csak szlovákiai német csoportok, hanem Európában élő német kisebbséghez tartozó csoportok lépnek fel. Már évek óta ennek az eseménynek a része az a kétnyelvű, szlovák német, nemzetközi konferencia, mely mindig valamilyen híres szepesi, kézsmárki származású német nemzetiségű emberhez kötődik. Már többször foglalkoztunk Grosz Alfréd professzor úr emlékével, aki átszőtte több személy sorsát. De más neveknél is mindig beleütköztünk ennek a jelentős kézsmárki gimnáziumi professzor nevébe. Ezeknek a találkozóknak a kimagasló színvonalát Mgr. Choma Milan Úr biztosította. 23 éven keresztül vezette a színházat, mely a kárpátnémet egyesület támogatásából audiovizuális dramatizált jeleneteket játszott a szepesi természettudósokról iskolák és a széles nyilvánosság számára. Ilyen keretek közt zajlottak a szepesi németek táblaavatásai, akik Budapesten vagy más magyarországi városokban tanultak, vagy tevékenykedtek. A 25 Tátrai est keretében, a kézsmárki iskolák és kulturális egyesületek együttműködésével megemlékezések, emléktáblák és emlékhelyek avatásai zajlottak. Olyan személyekről van szó mint a Petzval fivérek, a svéd Wahlenberg napok keretében Genersich fivérek, Hunfalvy fivérek, a háromnapos ünnepség keretében Hunfalvy fivérek az egyesített Európában (városunk segítségével kiadtunk egy kötetet is a rendezvényről), a Buchholtz családnak, Dr. Alexandernek két táblát is: kórházunk épületén és az SOS OaS. Ennek az iskolának a bejáratánál és a Vendéglátóipari akadémián vannak a kézsmárki festő Čaplovič Pavol festményei Dr. Alexanderről. Frölich Dávid, Mauksch Thomas, Damiány Július, Stenzel Hugo a kézsmárki líceum évtizedes igazgatójának, Grosz Alfréd és Balázsi Ján emléktábláit leplezték le. 

            A Kárpátnémet Egyesület 3. régiójának – Felső Szepes - székhelye Kézsmárkon található. Ennek a régiónak csaknem 1000 tagja van 4 helyi csoportban: Poprág, Chmelnica, Szepesújfalu, Kézsmárk. Minden helyi csoportban rendszeresek a havi taggyűlések, felnőtt- és gyermek énekkarok működnek itt.

Kép

 

 

 

Kép

Foto:2,3

            Kézsmárkon a helyi csoport tagjai a Priekop utcai Találkozások Házában találkoznak. A taggyűlés mindig a hónap utolsó csütörtökön van. Rendszeresen minden kedden az egyesület idősebb hölgyei egy kávé melletti német vitaforumokon találkoznak. Minden péntek délután a gyerekek találkoznak, akik játékos formával, játékokkal, versekkel és énekekkel tökéletesítik német tudásukat. Hétvégén a házat az ifjúság használja ki, akik itt fejlesztik aktivitásukat.

            A kézsmárki egyesület mellett működik egy sakk osztály, aki Szlovákiában az Extraligában játszik. Ebben az évben osztályunk 3. helyezést ért el országos szinten- Ebben az évben alapítunk egy gyermek sakk osztályt is, ők majd minden szerdán fognak találkozni a mi Találkozási Házunkban.

             Az egész Felső Szepes régió keretében minden évben Farsangi bált, Felső Szepesség ének fesztiválját, szepesi karácsonyt, Kultúr napokat Chmelnicán szervezünk, illetve különböző kirándulásokat az országban lévő egyesületünk helyi csoportjaihoz. Helyi-, regionális- és országos német vers- és prózamondó versenyt szervezünk.

Kép

 

 

Kép

 

 

 

Kép

Foto:4,5,6

            A kézsmárki helyi csoport minden évben a tagok gyerekei számára Mikulást, gyerek farsangot, Gyereknapot szervez, s immáron 8. éve a nyári szünet ideje alatt egyhetes német napközis tábort németországi vezetőkkel. Már többször szerveztünk a gyerekek számára kézműves foglalkozásokat, ahol karácsonyi és húsvéti díszeket készítettek.

            A felnőttek számára minden évben farsangi tanácskozást tartunk, melyről nem hiányozhatnak a hagyományos fánkok, Húsvét előtti találkozást, ahol a régi német szokásokról beszélgetünk, májusban ünnepeljük az Anyák napját és júniusban az Apák napját. A karácsonyi ünnepek alatt valamelyik kézsmárki étteremben tartjuk a karácsonyi beszélgetésünket.

            Tagjaink számára ismert a Nagymamám konyhája címet viselő találkozások ciklus. Ezen a rendezvények hagyományos ételeket készítünk régi receptekből, megkóstoltuk a régi német manta levest, szepesi grenadírt, de a 120 éves receptből készült kalácsot is. Tavalyi évben Karácsony előtt mézeskalácsokat és mézeskalács házikót díszítettünk. Ebben az évben szeretnénk húsvéti tojásokat díszíteni.

 

Kép

 

 

Kép

 

 

Kép

 

 

 

Foto:7,8,9

            Egyesületünk tevékenysége nagyon gazdag és szinte minden hónapban a hagyományos taggyűlés mellett szervezünk egy speciális rendezvényt, melynek a célja a régi német szokások felelevenítése, megismerése ill. újbóli bevezetése, melyeket sok évvel ezelőtt őseink vezettek be.

 

Kidolgozta: Ing. Vojtech Wagner

KNE helyi csoportjának elnöke Kézsmárk

 

ČINNOST' MIESTNEJ SKUPINY KARPATSKONEMECKÉHO SPOLKU V KEZ'MARKU

Karpatskonemecký spolok na Slovensku bol zaloľený 30.septembra 1990 v Medzeve, to znamená v tomto roku oslavuje 20. výročie od svojho vzniku.

Karpatskonemecký spolok je spoločenské a kultúrne občianske zdruľenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu alebo ich materinským jazykom je nemčina, ako aj občanov, ktorí sympatizujú s nemeckou menąinou na Slovensku a jej kultúrou.

KNS ma cca. 5.000 členov v 32 miestnych skupinách, ktoré sú na ich historickej, teritoriálnej prísluąnosti zjednotené v nasledovných 5 regiónoch: Bratislava, Hauerland, Horný Spią, Dolný Spią, Bodwatal.

V miestnych skupinách spolku je aktívnych vel’a speváckych a tanečných skupín, ktoré po stáročia udrľujú staré nemecké kultúrne dedičstvo a tradičné nemecké l’udové umenie. Revitalizácia a obnova nemeckej kultúry sa uskutočňuje, okrem oblasti ąkolstva, aj prostredníctvom Domov stretávania v jednotlivých regiónoch. V nich sa uskutočňujú mnohé stretnutia a sedenia miestnych skupín a regiónov, spevácke a tanečné skupiny sa tu pripravujú na ich vystúpenia. Domy stretávania sa vyuľívajú i na stretnutia s domácimi i zahraničnými priatel’mi, host’ami, sympatizantmi.

FOTO 1 : Dom stretávania v Keľmarku

Najvýznamnejąím kultúrnym podujatím Karpatskonemeckého spolku na Slovensku je pravidelný Sviatok kultúry a vzájomnosti, ktorý sa koná kaľdoročne na prelome mesiacov jún a júl v Keľmarku na ktorom vystupujú nemecké skupiny nielen zo Slovenska ale aj nemecké národnostné menąiny z celej Európy. Uľ niekol’ko rokov je súčast’ou tohto podujatia aj medzinárodná konferencia v dvoch jazykoch v slovenčine a nemčine venovaná nejakej významnej osobnosti, ktorá pochádzala zo Spiąa, z Keľmarku a bola nemeckej národnosti, uľ viackrát sme sa napríklad venovali pamiatke profesora Alfréda Grosza, ktorý popretkával osudy viacerých osobností a aj pri iných menách sme vľdy narazili na stopy tohto významného profesora keľmarského gymnázia. Vynikajúcu úroveň týchto stretnutí vľdy zabezpečil hlavným prínosom pán Mgr. Milan Choma. Počas 23 rokov viedol ąkolské divadielko pri SOS'OaS s ktorým aj za podpory Karpatskonemeckého spolku sa hrali audiovizuálne dramatické pásma o významných prírodovedcoch Spiąa pre ąkoly a ąirokú verejnost’. V súčinnosti  s mestom Keľmarok sa takýmito aktivitami   zároveň odhal’ovali pamätne tabule  spiąským Nemcom, ktorí ątudovali , alebo pôsobili v Budapeąti, alebo v iných mestách Maďarska. Ale aj v rámci 25 Tatranských večerov a v rámci spolupráce keľmarských ąkôl a kultúrnych spolkov /tieľ Spolku keľmarských lekárov Dr. Alexandra/ sa tak mohli uskutočnit’ pietne podujatia  a odhalenia pamätných tabúl’ i pamätníkov patriace osobnostiam: bratom Petzvalovcom, v rámci S'védskych Wahlenbergových dní bratom Genersichovcom, bratom Hunfalvyovcom v rámci trojdňového podujatia Bratia Hunfalvyovci v zjednotenej Európe / s pomocou náąho mesta sme vydali aj zborník z podujatia/, rodine Buchholtzovej, Dr. Alexandrovi dokonca dve tabule: na budove naąej nemocnice a SOS'OaS. Odhalili sa tieľ tabule Dávidovi Frölichovi, Thomasovi Maukschovi, Júliusovi Damiánymu, Hugovi Stenzelovi, dlhoročnému direktorovi keľmarského Lýcea, pamätníky  profesorovi Alfrédovi Groszovi a Jánovi Baláľovi v Huncovciach / vyąla tieľ malá publikácia/.

V Keľmarku je sídlo 3. regiónu Karpatskonemeckého spolku – regiónu Horný Spią. Celý región má takmer 1.000 členov v 4.miestnych skupinách: Poprad, Chmel’nica, Spiąská Nová Ves a Keľmarok. Vo vąetkých miestnych skupinách sú pravidelné mesačné schôdze členov spolku, fungujú dospelé a detské spevácke skupiny.

FOTO 2,3

            V Keľmarku sa členovia miestnej skupiny stretávajú v Dome stretávania na ulici Priekopa. Členská schôdza je vľdy pravidelne posledný ątvrtok v mesiaci. Pravidelne kaľdý utorok sa stretávajú starąie členky spolku pri káve a debatách v nemčine. Kaľdý piatok poobede sa stretávajú deti, ktoré sa tu zdokonal’ujú hravou formou pomocou hier, básničiek a pesničiek v nemeckom jazyku. Cez víkend vyuľívajú priestory Domu stretávania mládeľníci, ktorí tu rozvíjajú svoje aktivity.

            Pri Keľmarskom spolku funguje aj ąachový oddiel, ktorý hra Extraligu na Slovensku. Tohto roku skončil náą oddiel ako tretí na Slovensku. Od tohto roku zakladáme aj detský ąachový oddiel a mladý ąachisti sa budú stretávat’ pravidelne kaľdú stredu v naąom Dome stretávania.

            V rámci celého regiónu Horný Spią organizujeme kaľdoročne Faąiangový ples, Spevácky festival Horného Spiąa, Spiąské Vianoce, Kultúrne dni v Chmel’nici ako aj rôzne zájazdy do rôznych oblastí Slovenska kde existujú miestne skupiny spolku. Organizujeme aj miestne, regionálne aj celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku.

FOTO 4,5,6 : Z činnosti spolku

            Miestna skupina v Keľmarku organizuje kaľdoročne pre deti členov spolku Mikuláąa, detský karneval, Deň detí a uľ ôsmy rok vľdy cez prázdniny týľdenný denný tábor v nemčine pod vedením inątruktorov z Nemecka. Uľ viackrát sme zorganizovali tvorivé dielne pre deti, kde si vyrábali napríklad ozdoby na Vel’kú noc alebo na Vianoce.

            Pre dospelých organizujeme kaľdoročne faąiangové posedenie s tradičnými ąiąkami, posedenie pred Vel’kou nocou spojené s rozprávaním o starých nemeckých zvykoch, v máji oslavujeme Deň matiek a v júni zase Deň otcov. V období medzi vianočnými sviatkami sa zase stretávame na vianočnom posedení v niektorej z keľmarských reątaurácii.

            Pre naąich členov je známy aj cyklus stretnutí pod názvom Kuchyňa mojej starej mamy. Na tomto podujatí pripravujeme staré tradičné jedlá podl’a starých receptov, ochutnali sme starú nemeckú mantácku polievku, Spiąský grenadír ale aj koláč upečený podl’a 120 rokov starého receptu. Minulého roku sme pred Vianocami ozdobovali perníky a zdobili aj perníkovú chalúpku. Tohto roku chceme zase zdobit’ vel’konočné vajíčka.  

FOTO 7,8,9 : Z činnosti spolku

            Činnost’ náąho spolku je vel’mi bohatá a takmer kaľdý mesiac pripravujeme okrem tradičnej členskej schôdze aj jedno ąpeciálne podujatie, ktorého ciel’om je pripomenutie, spoznanie a prípadne znovu zavedenie rôznych starých nemeckých zvykov, ktoré tu zaviedli naąi predkovia pred mnohými rokmi.

 

 

Vypracoval: Ing. Vojtech Wagner

predseda miestnej skupiny KNS Keľmarok

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.