Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A lőcsei művelődés és az evangélikus temető

2010.11.08

Váľené dámy a váľení páni

 

           Pre krátkost' času začnem v 16. storočí. To bolo vel'mi dôleľité pre l'udstvo i pre mesto. Nenadarmo sa od neho počíta novovek. Jedným z najdôleľitejąím faktorom bolo objavenie kníhtlače. Vzdelanie sa tak mohlo začat' ąírit' geometricky.

           Levočania dbali o vedomostný rast svoj i svojich potomkov. V mestskej ąkole mali výborných učitel'ov a pozývali aj cudzincov napr. aj Angličana Leonarda Coxa. Zakladali aj kniľnice, napr. Henckelova v nadstavbe vchodu do kostola sv. Jakuba i kniľnica miestnej ev. cirkvi. Starąích potomkov vysielali na ątúdia najmä do Wittenbergu a do Krakova. Nové, pokrokové, niekedy aj rebelantské  myąlienky, mali v meste, vzdialenom od centra ríąe, uľ oddávna dobrú pôdu. Nie div, ľe sa tu ujali aj Lutherove myąlienky z roku 1517. Jeho priamym ątudentom a prvým z Uhorska bol aj Levočan Martin Cirjak, takľe vel'mi skoro sa dostali aj tu. Uľ v roku 1544 celé mesto prijímalo pod obojím spôsobom. Následná rekatolizácia narazila na odpor občanov. Vznikol nový dôvod na vzájomné rozdelenie. V priebehu ďaląieho storočia sa zmena konfesie niekol'ko krát zopakovala, nevraľivost' narastala, aľ tak, ľe ak dokázali eąte byl'  navzájom tolerantný za ľivota, po smrti to uľ nechceli. Preto si v roku 1687, uľ oficiálni evanjelici, zakúpili od Csákyovcov mimo mesta pozemok na cintorín. Tam si  postavili   aj prvý artikulárny drevený kostol. Pri vtedy častých vojenských, či lúpeľných nájazdoch sa podpal'ovali najmä objekty mimo hradieb. Takľe vel'mi skoro, v roku 1709, zhorel aj kostol. V roku 1713 si postavili nový, väčąí, podobný ako je ten drevený v Keľmarku. Keľmarský vraj bol postavený podl'a plánov tunająieho. Rozrastal sa aj cintorín. V 19. storočí začali v ňom pribúdat' náhrobníky podl'a najnovąích trendov vtedająej Európy, včítane obeliskov odkukaných Francúzmi v Egypte. Bohatstvo meąt'anov sa muselo preukázat' aj na takomto mieste. Tvorcovia náhrobníkov sú aj z iných regiónov.

          Keď v rokoch 1833 -1839 si evanjelici, za pomoci celého mesta, postavili murovaný kostol na námestí, drevený rozobrali. Cintorín ostal.  Gustáv Herrmann, najväčąí donátor mesta, postavil pre mesto čast' nemocnice, sirotinec, odkúpil budovu pre dievčenskú ąkolu, dal postavit' fontánu so sochou Dobročinnosti, podstatne prispel na výstavbu vodovodu. V roku 1895 dal na cintoríne postavit' aj honosnú kaplnku so svojou kryptou. Známa rodina  Zsedényi a Görgey má za ňou tieľ rozsiahlu murovanú kryptu. Ved?a kaplnky je náhrobník od sochára Marschalka na hrobe svojich rodičov. On je tvorca napr. aj levov na ret'azovom moste v Budapeąti. Sú v ňom aj ďaląie skvelé sochárske originály. Cintorín, ako celok, bol niekol'ko krát v 40. rokoch minulého storočia vyhlásený za najkrająí cintorín na území Slovenska. V roku 1958 sa pre výstavbu sídliska v jeho susedstve prestalo v ňom pochovávat'. Ąud sa opät' spojil, za ľiva na sídlisku a po smrti na cintoríne.

          Pocty sa mu dostalo aj v súčasnosti. V roku 2005 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 2009 bol vrátený CZ ECAV, ktorá sa o neho stará z vlastných prostriedkov i z darov dobrovol'ných darcov aj zo zahraničia.

           Z dostupných zdrojov sme s manľelom napísali o cintoríne sprievodcovskú informáciu v troch jazykových mutáciách, slovenskej, nemeckej a maďarskej. Tá sa, na naąe poteąenie, objavila, zásluhou Tóthmátyásné Hollóházy Ildikó, aj na internete. Za chvíl'ku tam pôjdeme s vencom, tí,  ktorí ste tam zatial' neboli, tak ho budete vidiet', aj v reáli. Svoj večný spánok má v ňom vel'a vzácnych občanov tohto mesta, ktorí ho vo vtedająích nel'ahkých podmienkach zbudovali, či udrľiavali také, ľe dnes je naňho hrdé  Slovensko a je zapísané aj do svetového kultúrneho dedičstva. Ďakujem za pozornost'.

                                  

 Tisztelt hölgyeim és uraim

 

        Az idő hiánya miatt a 16. században kezdeném, mely nagyon fontos szerepet játszott az emberiség és a város életében egyaránt. Nemhiába erre az időszakra tehető az újkor kezdete is. Az egyik legfontosabb tényező a könyvnyomda feltalálása volt. Ennek hatására a műveltség exponenciálisan növekedett. 

         A lőcseiek nagy figyelmet fordítottak a  maguk és utódaik tudományos fejlődésére. A városi iskolákban kitűnő tanáraik voltak és külföldieket is fogadtak, pl. az angol Leonard Coxot. Könyvtárakat alapítottak, pl. a Henckel-könyvtárat itt a Szent Jakab templom bejáratánál, vagy a helyi evangélikus egyház könyvtárát. Az idősebb diákokat Wittenbergbe és Krakkóba küldték művelődni. Az új, haladó, olykor már lázadó eszméknek hosszú időn át jó alapot biztosított a birodalom központjától távol eső város. Nem csoda, hogy 1517-ben megfogantak itt Luther nézetei is. Az ő közvetlen diákja volt a lőcsei Martin Cirjak, aki által ide is hamar eljutott a reformáció. A város már 1544-ben elfogadta két szín alatti úrvacsorát.

Az ezt követő rekatolizáció ellenállásba ütközött a polgárok részéről, mely új indokot szült a megosztásra. A következő század folyamán a felekezetek változása valahányszor megismétlődött, a feszültség egyre csak növekedett, olyannyira, hogy ha még életük folyamán toleránsak is tudtak lenni egymással, haláluk után már nem.  

Ezért 1683-ban, az immár már hivatalos evangélikusok földterületet vásároltak a Csáky családtól a temető részére. Mikor a körülmények azt megengedték, 1683-ban ott építették az első artikuláris fatemplomot is. Mivel az akkori katonai- és rablótámadásokban főként a várfalon kívül eső objektumokat gyújtották fel, nagyon hamar, már 1709-ben leégett a fatemplom. 1713-ban egy új, nagyobb, a késmárkihoz hasonló templomot építettek. A késmárki állítólag az itteni tervrajzok szerint épült. Mindeközben a temető is egyre jobban terjeszkedett. A 19. században megnövekedett az akkori legújabb európai divat szerint készült síremlékek száma, beleértve a franciáktól és egyiptomiaktól ellesett obeliszkeket is. A polgárok gazdagsága megmutatkozott ezeken a helyeken is. Az egyes síremlékek alkotói különböző régiókból származtak.

        Amikor 1825 és 1837 között az evangélikusok az egész város segítségével megépítették a kőtemplomot a téren, a fatemplomot lebontották, ellenben a temető megmaradt. Herrmann Gusztáv volt a város legnagyobb támogatója, aki a városi kórház egy részét és az árvaházat építtette, épületet vásárolt a leányiskola számára, a Főtéren megépíttette a szökőkutat a Jócselekedetek szobrával és nagy mértékben hozzájárult a vízvezetékek kiépítéséhez is. 1895-ben ő építtette a kápolnát a temetőben saját sírboltjával. A kápolna mellett a Marschalkó szobrász által készített síremlék látható, melyet szülei sírjára alkotott. Ő készítette többek között a budapesti Lánchíd oroszlánjait is. A kápolna közelében található a híres Zsedényi és Görgey családok nagyméretű kriptája. Ezenkívül más szobrászati remekművek is találhatók itt.   

A temetőt a 40-es években többször is a legszebb temetőnek választották Szlovákia területén. 1958-ban a szomszédságában épülő lakótelep miatt megszüntek itt a temetkezések. A nép ismét összefogott, élve a lakótelepen, halva a temetőben.

        Megtiszteltetésben részesül napjainkban is. 2005-ben nemzeti kultúrális műemlékké nyilvánították. 2009-ben visszaszolgáltatták az evangélikus egyháznak, amely saját forrásaiból és külföldi adományokból viseli gondját.

           Az elérhető forrásokból írtunk a férjemmel egy útmutatót a temetőről, amely a szlovák mellett német és magyar fordításban nyomtatásban, és nagy örömünkre, Tóthmátyásné Hollóházy Ildikó közreműködésével az interneten is megjelent. Hamarosan koszorúval látogatunk oda, így azoknak is lehetőségük lesz élőben is megtekinteni a temetőt, akiknek eddig nem állt módjukban. Sok városbeli híres személyiség lelt itt örök nyugalomra, akik az akkori nehéz körülmények között építették és gondját viselték a városnak, amelyre most büszke lehet Szlovákia, és aminek köszönhetően a világörökség része.

Köszönöm figyelmüket.         

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Legszebb, felújított síremlékek

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.