Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Milan, nyugodj békében!

Kedves Szepesiek!

 
Sajnos újabb veszteség ért: elhunyt Milan Choma késmárki tanár, lokálpatrióta. Tavaly nyáron a szepesi szórványfilm forgatáson találkoztam vele utoljára, már beteg volt. 
Milan nagyon megnyerő, nyitott személyiség volt: nagyon jó volt vele beszélgetni, együttműködni. 
Igazi tanár volt, gondolkozó és európai: át tudott lépni az előítéletek, nyelvek határain. Fontosnak tartotta a hídépítést az emberek, a kultúrák között. 
Ráérzett arra, hogy a Szepesség kincseinek, örökségének megőrzése jórészt attól függ, mennyire érzik át, mennyire ismerik elsősorban az ott lakók, a késmárkiak, és ezen kívül persze bárki más azt, hogy milyen értékek maradtak ránk az előző századokból. A 20.szd. politikai, kataklizmái, lakoságcseréi bizony nem voltak alkalmasak az örökség átadására, a normális kapcsolatokra. Van tehát mit tenni. 
Késmárk ebből a szempontból jó példát mutat, persze ott is sok munka van. Olyan személyek, akik magukénak érzik a város értékeit, akik évek, évtizedek türelmes szívós munkájával felhívják a figyelmet, hogy a lakosok, a városvezetés figyeljen oda, legyen büszke a korábbi századokban ott lakottak által hátrahagyott kulturális örökségre. 
Milan Zemplén szülöttje volt, a szocializmus viszonyai között nem volt könnyű sorsa, Késmárkon kapott állást: és ott, az adott helyzetből próbált a legjobbat kihozni: ahogy olvasom, iskolájában diákszínjátszó kört hozott létre: Schola Humanitatis-nak nevezve. A környék, a város nagy szülöttjeinek megismertetésével foglalkozott: Buchholtz, Alexander Béla, Petzval-testvérek. Tudósok, kiváló emberek példája hassa át a helyi közéletet is. 
Késmárkon sétálva sok-sok emléktáblát találunk: amit olvasgatva, szinte egy szabadtéri történelemórán vehetünk részt. Persze nem árt ismerni a helytörténetet, a Tátra megismerésének, kutatásának a történetét. De a sok késmárki tudós ember, tanár, diák, akikre ezek a táblák emlékeztetnek: benépesítik az utcákat... 
 
Milan a táblaállításnak volt "nagymestere": egy tábla kapcsán emlékünnepség, koszorúzás hvta fel a figyelmet, ismertetett meg az illető működésével. Egy iserős tréfásan "Tafelmeister"-nek nevezte. 
 
Késmárk századokon át virágzását a nyitottságának és a nemzetközi kereskedelmi, kulturális kapcsolatoknak köszönhette. Evangélikus líceuma tanárai és diákjai az elsők között voltak, akik a Tátra-járás és kutatás megvalósítói, propagálói lettek. Azt szinte tananyag-szerűen végezték. 
 
2008-ban a Genersich-alapítvány által evang. teológusok részére szervezett tanulmányúton találkoztam először Milannal. dr.Tankó Attila szervezésében jártunk ott, és a líceumi könyvtárosnő hívta fel a figyelmet MIlan Chomára. Akivel aztán Tankó Úr jó és szoros munkakapcsolatot alakított ki. Így valósult meg a Genersich Antal-tábla állítása a vár utcán. A 2010-es EUs szepesi vándor-konferencia keretében avattuk fel ünnepélyesen. Többen Milannal laktunk, felesége is nagy szeretettel látott vendégül. A következő években többször is jártunk, sőt laktunk is náluk, mert szobát is kiadtak. Szemben a Kezmarská étteremmel, a pálos templom melletti házban laktak. 
 
Korábban egy Nils Holgerson nemzetközi projekt szervezésében is részt vett Milan. A maga lelkes, lelkesítő, mosolygós stílusában. 
Budapesten is járt: az újra felállított, restaurált Hunfalvy-emléktábla kapcsán az I.ker. Hunfalvy kereskedelmi szakközépiskola iskolai ünnepségén vett részt. Az orvosi egyetem levéltárában Alexander Béla és Genersich Antal után kutatott, oda el is kísérem, próbáltam segíteni. 
A Genersich-alapítvány késmárki aktivitásában továbbra is közreműködött, nem lankadó buzgalommal és segítőkészséggel. 
 
Az a típusú ember volt, akinek nem sokat kellett magyarázni, hogy mit akarunk, rögtön megértette, segített, voltak ötletei, kihez lehet fordulni, hogy lehetséges a megvalósítás. 
 
2014-es Tátráról szóló érdi előadását ezekkel a mondatokkal kezdte: 
"40 éve élek a Tátra alatt, melyre úgy nézek, mint a természet egy csodálatos, isteni oltárára. Ha az ember a Tátrára néz, felébrednek benne az érzések a szépre és a jóra, fennköltségre és nagyszerűségre, melyet ápolni kell nemcsak a diákokban, hanem a felnőttekben is. De saját tapasztalatomból tudom, hogy csak nagyon kevés ember ismeri úgy a saját környékét, hogy legalább szerény információkat tudjon adni a turistáknak és ismerősöknek erről a csodálatos természeti tüneményről. Nem beszélve arról, mennyi titkos iskolai tananyagot rejteget a Tátra a maga valóságos mivoltában."
 
Milan, köszönünk mindent! Nyugodj békében!

dscf0170-milan-choma-tanko-a-a-hunfalvy-tablaval-kesmark.jpg

A csatolt fotón a 2008-a megismerkedésünk alkalmával a líceumban Milan megmutatta Tankó Úrnak és nekem a restaurált Hunfalvy-táblát, amit nemsokára ki is tettek a líceum külső falára. 
 
Czenthe Miklós