Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kostelníkné Zwilling Astrid bécsi előadása magyar nyelven

2013.04.13

 A tavaly májusi, bécsi Genersich-konferencián Kostelníkné Zwilling Astrid dr. is előadást tartott. A német szöveg ugyanezen  honlapon is megjelent:

https://locseitemeto.eoldal.hu/cikkek/die-region-zips-in-der-ersten-halfte-d.-19.-jhs--wien2012/astrid-kostelnikova-eloadasa.html

Mivel az azóta ugyancsak megjelent konferencia-tanulmánykötetben nem ennek az előadásnak a szövege jelent meg, hanem a lőcsei műemléktemető történetének vázlata, ezért is érdekes elolvasni ezt a rövid, pontos és szívhezszóló hozzászólást. Hiszen Astrid sokunknak kedves, személyes ismerőse, aki oly sokat tett a lőcsei evangélikus temető, a lőcsei és szepesi hagyományok megismertetéséért. Alábbi hozzászólása személyes vallomásnak is tűnik, egy a szepesi ügynek elkötelezett személyiségé, aki közép-európai látókörrel, a változékony idők történelmi tapasztalatával rendelkezik. A bécsi előadás jobb megismeréséhez a szöveg – néhol értelmező - magyarra fordításával járulnék hozzá. Sokunknak okozott Astrid barátságos fogadtatása örömet Lőcse meglátogatásához és sokszor elfeledett múltjának újrafelfedezéséhez.

 

Kostelníkné Zwilling Astrid bécsi előadása,

2012.máj.24., Johann Genersich-konferencia, Collegium Hungaricum

 

Kedves Hölgyeim és Uraim!

Nevem Kostelníkné Zwilling Astrid (Astrid Kostelníková-Zwillingová). Családommal Lőcsén, a Szepesség hajdani központjában élek. Bár Sziléziában születtem, gyerekkoromban Liptószentmiklóson éltem, Liptó vármegyében. Leánykori nevem is utal arra, hogy Szlovákiában és Lőcsén különféle származású és nemzetiségű emberek laknak. Ez a változatosság felekezeti téren is érvényesül, mely a történelmi cuius regio eius religio szerint alakult ki. Lőcse polgársága is németországi (német) telepesekből alakult ki, akik a 16.századtól az evangélikus vallási irányzatot vették át.

A 20.században , különösen a II.világháború idején nagy változások történtek. A német eredetűek és nyelvűek egyszerre nemkívánatosakká váltak. A Szepességről kiutasított németek elődeire ma már leginkább csak a különféle, pl. gótikus és reneszánsz stílusú építészeti emlékek utalnak. De a következő korszakokból, pl. az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés utáni korszakból megmaradt épületek is meghatározóak egy ma már kisvárosnak számító helyen, mint Lőcsén.

Nevezetes kulturális emléknek számít a lőcsei evangélikus temető, amely a 17.szd. végén létesült. A két világháború közt a legszebb szlovákiai temetők közé számított, és 2005-ben országos bejegyzésű műemléknek (kulturális) emléknek nyilvánították. Egyes értékes síremlékeket a Messerschmidt-alapítvány restauráltatott. A temető mára a kislétszámúvá vált lőcsei evangélikus gyülekezet tulajdonában került vissza.

A lőcsei evangélikus temető értékeinek jobb megismertetése céljából - férjem és ismerőseim segítségével – háromnyelvű temető-ismertető füzetet adtunk ki, magyar, német és szlovák nyelven. A hangulatos, szép fekvésű és történelmi hangulatot árasztó temető ismertetésére és gondozására az ott örök nyugalomra helyezettek iránti tisztelet is indított.

Lőcse nevezetes személyiségeihez tartozott Samuel Genersich városi főorvos (mh. 1844). A háromnyelvű temető-ismertető füzetnek is köszönhetően sok emberrel ismerkedtünk össze, akiknek elődei a lőcsei evangélikus temetőben nyugszanak. A lőcsei és szepességi elődökkel rendelkezőkből alakult mára egy több országra is kiterjedő baráti kör alakult ki. Megemlítem közülük Tóthmátyás Istvánné Hollóházy Ildikót, aki a lőcsei evangélikus műemléktemetőről és a Szepesség értékeiről egy szép honlapot hozott létre, Tankó Attila professzort, aki a Genersich Antal Alapítvány részéről több értékes rendezvényt hozott létre a szepesi kultúra megismertetésére és Czenthe Miklóst, az Evangélikus Országos Levéltár vezetőjét.

E fontos szepesi témájú konferencia létrejötte is e baráti kör tevékenységével függ össze. Dr.Tankó Attila kezdeményezésére az általa képviselt alapítvány és a Genersich-leszármazottak támogatásával megújult a Samuel Genersich-síremlék. E baráti kör tagjai hozzájárultak továbbá más temetőbeli síremlékek felújításához is, ill. a lőcsei evangélikus gyülekezet értékes könyvtárának és levéltárának a feltárásához, gondozásához.

Amennyiben a Szepességre és Lőcsére látogatnak, tisztelettel és szeretetettel fogadjuk Önöket és segítünk megismerni e jelentős kulturális értékeket. Jól fogják magukat érezni!

Köszönöm a figyelmet

Dr. Astrid Kostelníková-Zwillingová